• jaar 2016
  • locatie Schelle
  • opdrachtgever IGEAN
  • status 3de plaats

Wedstrijd voor een hoogwaardig bouwproject op de hoek van de Provinciale Steenweg & de Poortstraat.